Forum

Oficjalne forum wsparcia Narodowej Ligi Esportowej. Jest to miejsce do ustalania meczów, kontaktu z Administracją oraz ogólnej dyskusji.

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

REGULAMIN LIGOWY

REGULAMIN
POLSKIEJ LIGI RAINBOW SIX SIEGE

 1. Definicje
  1. Organizator
   Narodowa Liga Esportowa (NLE) organizowana jest przez ALL TO DO Bartosz Micyk z siedzibą w Charsznicy ws. Chodów 27, 32-250 Charsznica, posiadającą numer: NIP:6591507891, REGON: 121994.
  2. Organizacja esportowa
   Organizacja esportowa to jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną w dowolnej formie, realizująca cele i zadania w zakresie sportów elektronicznych.
  3. Drużyna bez organizacji
   Drużynę bez organizacji stanowią niezrzeszeni zawodnicy.
  4. Kapitan
   Kapitanem zostaje założyciel drużyny. Osoba będąca liderem będzie posiadała uprawnienia do akceptacji i/lub usuwania członków drużyny.  Dodatkowo kapitan będzie mógł wprowadzić wyniki na stronie.
  5. Uczestnik
   Uczestnikami Polskiej Ligi Esportowej Rainbow Six SIEGE są Organizacje Esportowe bądź Drużyny bez organizacji, których zawodnicy biorą udział w rozgrywkach. Każdy z zawodników drużyny jest uczestnikiem ligi, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Każdy uczestnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w danym momencie na tej samej platformie.
  6. Nick (pseudonim)
   Uczestnicy powinni używać nicków, które zostały wcześniej podane Administracji. Należyt pamiętać o tym, aby nazwa gracza na stronie pokrywał się z nickiem w grze. W żadnym wypadku nie mogą one w żaden sposób obraźliwe, wulgarne itp. Nazwa gracza nie powinna pozostawiać wątpliwości, co do tożsamości publicznej gracza, za którą uznaje się tą, którą posługuje się w mediach społecznościowych m.in. na serwisie społecznościowym Facebook, Twitter itp.
 2. Ogólne
  1. Zmiany reguł
   Administracja zapewnia sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, w każdym momencie trwania ligi, bez uprzedzenia. Dodatkowo administracja zastrzega sobie prawo do wydawania werdyktów w sytuacjach, których niniejszy regulamin nie przewiduje, przy zachowaniu zasad fair play. Administracja nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji, które są nieodwołalne.
  2. Poufność
   Wszelkie protesty, wiadomości do administracji, czy jakakolwiek korespondencja z administratorami jest uważana za ściśle tajną. Publikacja takich materiałów na prywatnych stronach, czy też jakichkolwiek serwisach społecznościowych jest zabronione bez pisemnej zgody administracji. Łamanie tej zasady będzie skutkowało ukaraniem zawodnika lub zespołu ostrzeżeniem, a w skrajnych przypadkach będzie skutkowało wykluczeniem z ligi zawodnika bądź drużyny.
  3. Kodeks postępowania
   Administracja oczekuje, że wszyscy zawodnicy, drużyny będą szanować siebie nawzajem. We wszystkich kanałach komunikacji między zawodnikami, drużynami, administratorami czy komentarzami pojawiającymi się na stronie.  W innym przypadku przyznawane będą ostrzeżenia.
  4. Dodatkowe umowy
   Administracja ligi nie ponosi odpowiedzialności, za żadne dodatkowe umowy między zawodnikami, ani nie zgadza się na ich egzekwowanie. W przypadku spornych sytuacji Administracja może rozstrzygnąć pojawiający się spór mimo ustaleń między drużynami. W skrajnych przypadkach gdzie nie będzie można czysto wyłonić, która ze stron ma rację Administracja może przyznać obustronnego walkowera, bądź zażądać ponownego rozegrania meczu.
  5. Zmiany zawodników i składów drużyn
   1. Skład zespołu
    Na starcie ligi:
    Drużyny które zostały zaproszone, czy też brały udział w kwalifikacjach muszą składać się minimalnie z pięciu zawodników. Dopuszczalni są zawodnicy rezerwowi, jednak zalecane jest nie posiadanie więcej jak trzech zawodników rezerwowych.
  6. Zmiany zawodników w trakcie sezonu
   Drużyny mogą zmieniać skład bez limitu do daty startu meczu. Po rozpoczęciu rozgrywek zmiany w drużynach są dozwolone. Zgłoszenie zawodnika następuje poprzez prośbę gracza o dołaczenie do drużyny, a jego aplikację akceptuje kapitan.
  7. Okno transferowe
   Okno transferowe pozostaje otwarte poprzez całość trwania Ligi. Należy jednak pamiętać iż zawodnik, który zmienia drużynę podlaga 7 dniowemu okresowi karencji.
  8. Przerwy w grze
   Na prośbę jednej z drużyn dozwolone są przerwy jedynie między mapami i mogą trwać maksymalnie 10 minut.
  9. Kodeks postępowania
   Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów oraz administracji.
   Cała drużyna bierze odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników.
  10. Netykieta
   Wszystkich zawodników Ligi obowiązeuje Netykieta. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Z zaleceniami Netykiety prosimy zapoznać się na stronach Wikipedii.
   Cała drużyna bierze odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników.
   Uznaje się, że zawodnicy biorący udział w lidze reprezentują siebie, swoją drużynę a także Ligę, dlatego łamanie zasad Netykiety gdziekolwiek, będzie skutkowało ostrzeżeniami i/lub usunięciem drużyny z Ligi.
  11. Ważność
   Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 3. Nagrody
  1. Nagrody Pierwsza Liga:
   TBA
  2. Nagrody Druga Liga:
   Pierwsze oraz drugie miejsce bezpośredni awans do pierwszej Ligi.
  3. Potrącenia z powodu ostrzeżeń
   Każde ostrzeżenie, który uczestnicy zdobędą podczas trwania ligi będzie dodatkowo karany potrąceniem nagrody.

   • Pierwsze ostrzeżenie - odliczone zostanie 1% ogólnej nagrody pieniężnej
   • Drugie ostrzeżenie - odliczone do 10% ogólnej nagrody pieniężnej
   • Trzecie ostrzeżenie - drużyna zostaje usunięta z ligi. Każdy zawodnik zostaje pozbawiony możliwości ubiegania się o nagrody, oraz start w kolejnych rozgrywkach ligowych bez względu na zmiany
  4. Wycofanie nagrody pieniężnej
   Dopóki nagrody nie zostaną wypłacone, administracja zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich oczekujących płatności w przypadku wykrycia jakichkolwiek dowodów oszustwa lub nieuprawnionej gry.
  5. Wypłaty nagród pieniężnych
   Wszelkie nagrody pieniężne powinny zostać wypłacone w 60 dni po zakończeniu ostatniego meczu. Nagrody zostaną wypłacone jedynie drużynom które rozegrają wszelkie możliwe mecze i nie opuszczą ligi przed końcem sezonu.
   O nagrodę pieniężną może wnioskować jedynie lider drużyny, bądź osoba wyznaczona przez lidera. Nagroda zostanie przesłana tylko do jednego odbiorcy.
   Jeżeli zespół nie dostarczy prawidłowych informacji o płatności i nie podejmie żadnych wysiłków, aby to naprawić, pieniądze z nagród nie zostaną wypłacone. Po wypłacie nagród pieniężnych administracja ligi nie bierze odpowiedzialności za dystrybucję pieniędzy i nie będzie angażować się w spory.
 4. Rozgrywki
  1. Spotkanie
   Spotkanie składa się z dwóch meczów (system Best Of 2). Wybrane spotkania będą transmitowane na kanale Ligi lub w innym miejscu wskazanym przez Administrację.
  2. Kolejka
   Poprzez kolejkę rozumie się dni w które administracja wyznaczyła spotkania.
  3. Błędy gry
   Zabronione jest wykorzystywanie błędów gry, w tym m.in. przechodzenie przez ściany, rzucanie granatów pod teksturami, chodzenie po pikselach (niewidocznych krawędziach) i wszystkich innych dających przewagę nad przeciwnikiem.
  4. Meczowe procedury
   1. Ustalanie meczu
    Terminy meczów są z góry ustalone. Dla Pierwszej Ligi jest to dzień godzina, natomiast dla drugiej dzień godzina. Drużyna gospodarz ma obowiązek rozpocząć ustalanie startu meczu z przeciwnikiem najpóźniej na 30 minut przed spotkaniem.
   2. Termin zgłaszania wyniku
    Wyniki wszystkich meczów muszą zostać zgłoszone na stronie meczu najpóźniej 5 godzin po rozpoczęciu meczu. Za godzinę rozpoczęcia meczu uznaje się godzinę podaną na stronie meczowej.
   3. Best of two
    Systemem przyjętym w lidze jest Bo2
   4. Map pool

    • Bank
    • Granica
    • Klub
    • Wybrzeże
    • Konsulat
    • Oregon
    • Willa
   5. Re-host

    • Na prośbę każda z drużyn ma prawo poprosić o re-host maksymalnie raz na mapę bez konieczności podawania przyczyny. Re-host jest stosowany po zakończeniu rundy w której został zgłoszony.
    • Re-host wymuszony: w przypadku rozłączenia jednego z zawodników drużyna musi dokończyć rundę w osłabionym składzie, re-host następuje po zakończeniu rundy. Re-host wymuszony dozwolony jest maksymalnie 3 razy/drużyna/mecz. Kolejny re-host traktowany jest jako poddanie mapy.
    • Maksymalny czas oczekiwania na połączenie się wszystkich zawodników po re-hoście wynosi 5 minut. Po upływie tego czasu drużyna nie posiadająca pełnego składu oddaje obecnie graną mapę walkowerem i otrzymuje możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w przerwie między mapowej.
     Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swój sprzęt.
   6. Banowanie map
    Pierwsza Liga
    :
    Drużyny wykluczają naprzemiennie 4 mapy z puli, następnie wybierają po jednej z trzech dostępnych. Niewybrana mapa będzie decydującą. Ban-Ban-Ban-Ban-Pick-Pick
    Druga Liga:
    Drużyny wykluczają naprzemiennie 4 mapy z puli, następnie wybierają po jednej z trzech dostępnych. Niewybrana mapa będzie decydującą. Ban-Ban-Ban-Ban-Pick-Pick
   7. Banowanie operatorów 
    Banowanie operatorów rozpoczyna się przed rozpoczęciem rozgrywki.
   8. Nie pojawienie się
    Jeżeli zawodnik bądź drużyna nie są gotowi do gry po 15 minutach od momentu stworzenia lobby to caster kończy spotkanie a drużyna nieobecna zostaje ukarana ostrzeżeniem oraz walkowerem.
   9. Rozpoczęcie meczu
    Rozpoczęcie meczu lub mapy możliwe jest jedynie przy pełnym składzie obu drużyn.
   10. Rozłączenie Castera/hosta meczu
    W przypadku rozłączenia hosta w trakcie rozgrywki obowiązuje identyczna zasada, co w przypadku rozłączenia jednego z graczy. Aktualna runda dogrywana jest do końca, a po jej zakończeniu następuje re-host.
   11. Kontakt z Casterem podczas meczu.
    W przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z hostem podczas trwania meczu (np. w momencie rozłączenia hosta) host dostępny jest oficjalnie na discordzie (link tutaj), kanale Liga R6S NLE. Do obowiązku zawodników, należy zgłoszenie swojego id discord do administracji celem nadania odpowiedniej rangi umożliwiającej dostęp do kanału.
   12. Jakość połączenia
    Każdy z zawodników odpowiada za swój sprzęt oraz jakość połączenia. Limitem pingu przyjętym do gry w lidze jest 100 ms. Gdy danemu zawodnikowi ping utrzymuje się powyżej tej wartości musi on opuścić rozgrywkę a jego drużyna oddaje mapę walkowerem (Punkt 4.5) jednocześnie otrzymując prawo zmiany zawodnika w przerwie między mapowej.
    Mecz nie może zostać przełożony z powodu jakości połączenia, gdy drużyna przeciwna jest w pełni gotowa do rywalizacji w godzinie meczu.
    W przypadku wykrycia problemów z jakością połączenia drużyna jest zobowiązana powiadomić administrację oraz przeciwników co najmniej 6 godzin przez rozpoczęciem spotkania.
   13. Ustawienia gry
    Pora dnia: Dzień
    Ustawienia interfejsu: Pro League 3
   14. Ustawienia meczu  
    Liczba banów: 4
    Czas banowania: 20
    Liczba rund: 10
    Zmiana ról: 5
    Rundy w dogrywce: 3
    Różnica w wyniku w dogrywce: 2
    Zmiana ról w dogrywce: 1
    Parametr zmiany celu: 2
    Rotacja typów celów: Rundy rozegrane
    Unikatowe miejsca odradzania atakujących: wł
    Czas fazy wybierania: 30
    Faza szóstego wyboru: wł
    Czas fazy szóstego wyboru: 20
    Handicap w obrażeniach: 100
    Obrażenia od ognia sojuszniczego: 100
    Ranny: 20
    Sprint: Wł
    Wychylanie: Wł
    Kamera śmierci: Wył
   15. Tryb gry: BOMBA 
    Czas podkładania: 7
    Czas rozbrajania: 7
    Detonacja: 45
    Faza przygotowań: 45
    Faza akcji: 180
    Diffuser Carrier Selection: On
   16. Operatorzy 
    Wszyscy operatorzy są dozwoleni z wyjątkiem operatorów zbanowanych w danej mapie oraz operatorów dostępnych w okresie, w którym dostępni są oni jedynie dla graczy posiadających wykupiony season pass.
   17. Wyniki
    Możliwe wyniki to: 2:0, 1:1, 0:2
   18. Punktacja
    Wygrany: 3 pkt.
    Remis: 1pkt.
    Przegrany: 0 pky.
   19. Niedopatrzenia
    Gdy z jakiś powodów, Caster/Sędzia czy jedna z drużyn nie zauważą przewinienia nie oznacza to, że konsekwencje nie zostaną wyciągnięte. W takich wypadkach, może zostać zweryfikowany wynik rund, a także całego meczu.
  5. Wymagania
   1. Nakładki graficzne
    Wszelkie modyfikacje, zmiany gry przy użyciu ustawień graficznych lub programów zewnętrznych są zakazane – wszelkie używanie niedozwolonych programów może skutkować nałożeniem ostrzeżenia – również podchodzących pod oszukiwanie. Zakazane są również wszelkie nakładki pokazujące zużycie systemu w grze (np. Nvidia SLI display, Rivatuner Overlay).
   2. Zmiany w modelach
    Wszelkie zmiany w modelach, tablicach wyników, celowników, są surowo zabronione. Tylko oficjalne skiny, modele są dozwolone. Jeżeli gracz będzie wykorzystywał niestandardowe pliki lub usuwał pliki które zostały zainstalowane przez grę, to zostanie to ukarane ostrzeżeniem. Używanie niestandardowych modeli będzie skutkowało ostrzeżeniami i przeciwnik będzie mógł wnioskować o powtórzenie meczu.
   3. Niedozwolone sytuacje
    Wszelkie działania prowadzące do nieuczciwej przewagi są niezgodne z prawem. Zawiera to używanie błędów gry bądź glitchy. Za używanie błędów gry zespoły będą otrzymywać ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie spowoduje dyskwalifikację.
   4. Niedozwolone urządzenia - PlayStation 4
    W lidze PlayStation 4 bezwzględnie zakazane jest używanie myszek oraz klawiatur.
  6. Kary 
   1. Opuszczenie rozgrywek ligowych przez drużynę przed zakończeniem sezonu  skutkuje pozbawieniem możliwości ubiegania się o nagrody, oraz start w kolejnych rozgrywkach ligowych wszystkich jej zawodników.
   2. Nie przestrzeganie regulaminu będzie skutkowało nadaniem ostrzeżeń:
    1. Pierwsze ostrzeżenie - odliczone zostanie 1% ogólnej nagrody pieniężnej
    2. Drugie ostrzeżenie - odliczone do 10% ogólnej nagrody pieniężnej
    3. Trzecie ostrzeżenie - drużyna zostaje usunięta z ligi. Każdy zawodnik zostaje pozbawiony możliwości ubiegania się o nagrody, oraz start w kolejnych rozgrywkach ligowych bez względu na zmiany
  7. Protesty oraz zgłaszanie wyników
   1. Protesty, kontakt z administracją
    Wszyscy uczestnicy ligi dostają do dyspozycji panel Wsparcia Technicznego. Wszelkie kontakty odnośnie ligi, pytania, uwagi, sytuacje sporne czy prośby o wsparcie powinny być dodawane poprzez ten formularz. Inne kontakty z administracją niż poprzez udostępnione narzędzia uznaje się za nieważne i nie przedstawiające sytuacji z ligi.
   2. Wyniki
    Końcowe wyniki meczu zgłasza kapitan zwycięskiej drużyny, następnie kapitan drużyny przegranej potweirdza wynik. W przypadku sytuacji spornych administracja może wymagać dowodów rozegrania meczu, czy też wyników w postaci zrzutów ekranu.
   3. Układ tabeli
    • Zajmowane miejsce w tabeli przez daną drużynę uzależnione jest od posiadanie przez nią punktów.
    • W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn posiada taką samą ilość punktów, warunkiem drugorzędnym jest różnica ilości wygranych i przegranych map.
    • W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn posiada taką samą ilość punktów oraz identyczną różnicę wygranych i przegranych map, trzecim warunkiem branym pod uwagę jest różnica wygranych i przegranych rund.
    • W przypadku zrównania się liczby zdobytych punktów oraz różnic map jak i rund drużyny walczące o pierwszą lokatę zobowiązane są do rozegrania między sobą meczu bądź meczów, które wyłonią ostatecznego zwycięzcę. Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
   4. Porzucenie meczu
    Drużyny, które podejmą decyzję o porzuceniu kolejki, czy umówionego już meczu zostaną ukarane ostrzeżeniami.
  8. Dane Osobowe
   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, ALL TO DO BARTOSZ MICYK, z siedzibą w Charsznicy, ws. Chodów 27, 32-250 Chodów. Dane przetwarzane są w celu zorganizowania przeprowadzenia rozgrywek, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem oraz rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rozgrywkach i świadczenia innych usług przez Organizatora wskazanych w regulaminie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności nie będzie na skutek tego możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem.

#UPDATE#
28.05.18

#UPDATE#
12.06.18

#UPDATE#
12.06.18

#UPDATE#

21.06.18

#UPDATE#
29.08.2018

Było:
Uczestnikami Polskiej Ligi Esportowej Rainbow Six SIEGE są Organizacje Esportowe bądź Drużyny bez organizacji, których zawodnicy biorą udział w rozgrywkach. Każdy z zawodników drużyny jest uczestnikiem ligi, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Każdy uczestnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w danym momencie.

Jest:
Uczestnikami Polskiej Ligi Esportowej Rainbow Six SIEGE są Organizacje Esportowe bądź Drużyny bez organizacji, których zawodnicy biorą udział w rozgrywkach. Każdy z zawodników drużyny jest uczestnikiem ligi, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Każdy uczestnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w danym momencie na tej samej platformie.

#UPDATE#
07.09.2018

Z nowym sezonem usunięte zostały punkty.

4.4.17 oraz 4.4.18

Odpowiednio:

Zbanowani operatorzy
Wybór operatora, który przed mapą został zbanowany będzie oznaczać utratę rundy.

Oraz:

Elitarne skiny postaci
Wszystkie elitarne skiny są zakazane, a ich używanie będzie oznaczać utratę rundy.

#UPDATE#

26.09.2018

W przypadku chęci przeniesienia meczu z aktualnej kolejki na nadchodzącą potrzebna jest zgoda kapitanów obydwu drużyn. Żaden kapitan nie jest zobligowany do akceptacji prośby kapitana drużyny przeciwnej.